Gelen istekler üzerine, Son Başvuru Tarihi 1 Eylül 2017'ye kadar uzatılmıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Uluslararası ve Disiplinlerarası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu

1-3 Kasım 2017-Manisa, Turkey

Son zamanlarda insanlığın karşı karşıya kaldığı çevre sorunları büyük oranda modern dünyanın androsantrizminin bir sonucudur. Bu insan merkezci yaklaşımın neticesinde ortaya çıkan çevrenin değersizleştirilmesi süreci insanın yaşam koşullarını olumsuz etkileyen çeşitli sorunlara yol açmıştır ve bu sorunların farklı akademik disiplinler tarafından çok yönlü bir şekilde tartışılması ihtiyacı doğmuştur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası ve Disiplinlerarası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu” işte bu ihtiyaca cevap veren, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından gelen akademisyenlerin bilgilerini, deneyimlerini ve duyarlılıklarını paylaşabilecekleri bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Biyoloji, Edebiyat, Ekonomi, Sosyoloji, Felsefe ve diğer bilim dallarından konuşmacılar Türkçe ve İngilizce bildirileriyle sempozyuma katkıda bulunabilirler. 

Seçilen bildiriler Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayısı’nda yayınlanacaktır. 

250 Kelimelik Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi: 20 Temmuz 2017

Bildiri özetlerine 100 kelimelik birer özgeçmiş eklenmesi rica olunur.

Sempozyum Web adresi: http://cevreveedebiyat.cbu.edu.tr/

İletişim adresi: mcbu.udces@gmail.com

environmentandliterature@gmail.com

Sempozyum Koordinatörü: Doç. Dr. Şükran Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik